1 dan
Period

Temišvar Rumunija opis

Temišvar Rumunija – najveći grad Banata, treći po veličini grad u Rumuniji. Ime je dobio po reci Tamiš, iako danas kroz grad protiče samo reka Begej. Poznat je kao kulturni, obrazovni i trgovački centar zapadne Rumunije. Tu se nalazi sedište Eparhije temišvarske Srpske pravoslavne crkve, kao i Savez Srba u Rumuniji, a izlazi i srpski nedeljnik “Naša reč”. Grad nazivaju i “Mali Beč” jer je dugo bio pod Habzburgovcima i njegovo središte svojom arhitekturom i ambijentom podsećea na stari deo Beča. Znamenitosti grada se nalaze na tri trga: Trg Pobede (na kom su zdanje Opere i Nacionalnog teatra, Saborna (rumunska) crkva Banatske mitropolije, brojne gradske palate iz perioda Austrougarske), Trg Slobode (na kom se nalaze stara gradska većnica, kip Device Marije i bista Decibela, poslednjeg Dačkog kralja) i Trg Jedinstva (na kom su Stub kuge, Rimokatolička katedralna crkva, Barokna palata (nekadašnje sedište Srpske Vojvodine), Saborna crkva Srpske pravoslavne crkve i brojne palate).

OSNOVNE INFORMACIJE Jednodnevni izlet / Evropski gradovi / Temišvar / autobuski prevoz
MESTO POLASKA/DOLASKA Sa dogovorenog mesta: Beograd, Pančevo,  Vršac
VREME POLASKA Polazak u jutarnjim časovima
VREME POVRATKA Dolazak u mesto polaska u večernjim časovima
TERMINI PUTOVANJA 28. 08.2022.
ARANŽMAN OBUHVATA
prevoz turističkim autobusom (audio i video oprema, klima)
Usluge turističkog vodiča
Razgledanje grada u pratnji lokalnog vodiča
Agencijske usluge
ARANŽMAN NE OBUHVATA
Međunarodno putno zdravstveno osiguranje
Individualne troškove

 

Temišvar Rumunija program

1

1 dan: BEOGRAD – TEMIŠVAR

Polazak autobusa iz Beograda sa dogovorenog mesta u jutarnjim časovima. Usputno sakupljanje putnika. Vožnja do Temišvara preko Vršca. Odlazak u razgledanje grada: TRG POBEDE na kom su zdanje OPERE i NACIONALNOG TEATRA, SABORNA (rumunska) crkva Banatske mitropolije, KIP VUČICE koja doji Romula i Rema, TRG SLOBODE, na kom se nalaze stara gradska većnica, kip Device Marije i bista Decebala, poslednjeg Dačkog kralja. Odlazak na TRG JEDINSTVA na kom su STUB KUGE, RIMOKATOLIČKA katedralna crkva, BAROKNA PALATA (nekadašnje sedište Srpske Vojvodine) i SABORNA CRKVA Srpske pravoslavne crkve. Nakon razgledanja grada slobodno vreme. Odlazak do tržnog centra ”Shopping City Timisoara”. Nakon šopinga, povratak za Srbiju. Povratak preko Vršca i Pančeva do Beograda u večernjim časovima (u zavisnosti od zadržavanja na graničnim prelazima).

Temišvar Rumunija mapa

Temišvar Rumunija napomene

NAČINI PLAĆANJA ARANŽMANA:

Način plaćanja: U celosti do polaska na put.
Minimum za realizaciju putovanja je 40 osoba.
Prijave do 22.08.2022. lično u Stup Travel-u STUP-a „Vršac“ a.d. ili na telefone 013/833-450 i 011/42-30-300.

RASPORED ZAUSTAVLJANJA:

Predviđen raspored privremenog zaustavljanja tokom putovanja radi usputnih odmora planiran  je na svakih 3 do 4 sata vožnje na usputnim stajalištima, a u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu.

PROMENE UGOVORA:

Prva promena po već zaključenom ugovoru, a na zahtev putnika, moguća je bez nadoknade, ukoliko programom putovanja nije drugačije precizirano. Kod svake naredne promene već zaključenog ugovora (datuma polaska i povratka, imena putnika, broja putnika sa ugovora, smeštajnog objekata, itd.) agencija zadržava pravo naplate administrativnih troškova u iznosu od 1.000 dinara po ugovoru, bez obzira da li promena ugovora već podleže promeni cene po važećem cenovniku ili obračunu storno troškova.

NAPOMENA:

Agencija ne snosi odgovornost u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika. Agencija zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 2 dana pre početka putovanja. Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja. Agencija zadržava pravo promene redosleda pojedinih sadržaja u programu.

Molimo Vas da se pre zaključenja ugovora o putovanju upoznate sa programom putovanja i Opštim uslovima putovanja organizatora turističke agencije STUP-a “Vršac” AD, od 01.10.2021, broj licence OTP 87/2021 kategorija licence A od 01.10.2021.

Program boravka/putovanja sa cenovnikom broj 118 od 18.07.2022.

Temišvar Rumunija cena

VRŠAC, VLAJKOVAC, ULJMA
1.150,00 dinara
950,00 dinara (deca do 12 godina)

NIKOLINCI, BANATSKI KARLOVAC, ALIBUNAR, VLADIMIROVAC
1.350,00 dinara
1.150,00 dinara (deca do 12 godina)

BANATSKO NOVO SELO, PANČEVO, BEOGRAD
1.550,00 dinara
1.350,00 dinara (deca do 12 godina)

Cenovnik br 118 od 18.07.2022.