2 noćenja, 5 dana
Period

Ohrid i Sveti Naum opis

Ohrid STUP travelOhrid je atraktivna turistička destinacija i najpoznatije odmaralište u Severnoj Makedoniji. Smatra se muzejom na otvorenom i centrom pravoslavne duhovnosti. Ohridsko jezero je jedno od najčistijih u Evropi, sa više vrsta faune i flore. Ohrid kao i jezero sa svojim kulturnim i prirodnim bogatstvom su pod zastitom UNESCO-a od 1980.god. U njemu je osnovan prvi univerzitet na Balkanu koji je poznat po slovenskim prosvetiteljima Klimentu i Naumu. Na obali jezera nalazi se preko 30 crkava, među kojima je i najstariji slovenski manastir, Sveti Pantelejmon. Znamenitosti koje su naznačajnije su Ohridska tvrđava, Crkva Svete Sofije, Galerija Ohridskih ikona, Crkva Svetog Klimenta, Crkva Svetog Nauma, i po mnogima najlepša, Crkva Svetog Jovana, na samoj litici jezera.
Manastir Svetog Nauma je jedan od najbolje očuvanih i najlepših makedonskin manastra. Nalazi se na južnoj obali Ohridskog jezera, neposredno uz makedonsko-albansku granicu. U manastirskoj crkvi Svetog Nauma nalaze se mošti Svetog Nauma, učenika solunske braće Ćirila i Metodija.

 

OSNOVNE INFORMACIJE 5 dana / 2 noćenja sa doručkom / Severna Makedonija / autobuski prevoz
MESTO POLASKA Sa dogovorenog mesta (Vršac, Pančevo, Beograd)
VREME POLASKA Polazak u večernjim časovima
TERMINI PUTOVANJA u pripremi
ARANŽMAN OBUHVATA
prevoz turističkim autobusom na navedenoj relaciji (visoka turistička klasa, kompletna oprema, klima, audio-video)
smeštaj u hotelu 4* na Ohridu na bazi 2 noćenja sa doručkom („buffet“ švedski sto – samoposluživanje)
smeštaj u 1/2 i 1/3 sobama sa kupatilom
obilazak Ohrida i Svetog Nauma prema programu putovanja (bez navedenih ulaznica za posete)
usluge turističkog vodiča tokom putovanja
usluge lokalnih vodiča
organizacione troškove
ARANŽMAN NE OBUHVATA
individualne troškove
putno međunarodno zdravstveno osiguranje
fakultativni izlet krstarenje – 5 € (minimum 25 putnika za realizaciju, prijava u agenciji)
doplatu za jednokrevetnu sobu – 20 €
doplatu za dodatno sedište u autobusu – 30 €
doplata za večeru – prijava i uplata prilikom rezervacije – 8 €
svečana večera – prijava i uplata prilikom rezervacije – 18 €

 

Ohrid, Sveti Naum program

1

1. dan (četvrtak 30. jun 2022.) VRŠAC

Polazak iz Vršca oko 21:00h sa donjeg parkinga Centra “Millennium” (tačno vreme biće poznato najkasnije 48 sati pred putovanje – organizator šalje obaveštenje putnicima sa detaljima polaska). Usputno sakupljanje putnika. Noćna vožnja preko Beograda i Niša, sa kraćim zadržavanjima radi odmora.

2

2. dan (petak 01. jul 2022.) OHRID

Dolazak u Ohrid. Razgledanje grada u pratnji lokalnog vodiča: crkva Svete Sofije, crkva Svetog Pantelejmona (bez posete), Amfiteatar, crkva Sv. Jovan Kaneo… Slobodno vreme. Smeštaj u hotelu. Noćenje.

3

3. dan (subota 02. jul 2022.) OHRID

Doručak. Polazak na fakultativno krstarenje. Slobodno vreme. Povratak u hotel. Noćenje.

4

4. dan (nedelja 03. jul 2022.) OHRID – SVETI NAUM

Doručak. Napuštanje soba. Odlazak do manastirskog kompleksa Sveti Naum. Slobodno vreme za obilazak. Polazak iz manastirskog kompleksa Sveti Naum za Vršac preko Niša i Beograda.

5

5. dan (ponedeljak 04. jul 2022.) VRŠAC

Dolazak na mesto polaska u ranim jutarnjim časovima – zavisno od uslova na putu i zadržavanja na graničnim prelazima. Kraj programa.

Ohrid, Sveti Naum mapa

Ohrid, Sveti Naum napomene

Način plaćanja:
U dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate
• 30 % prilikom rezervacije a ostatak najkasnije 14 dana pre putovanja
• Platnim karticama (VISA, DINA, MAESTRO)
• Na rate čekovima bez kamate, 30% avans, ostatak na 3 mesečne rate (čekovi se deponuju u agenciji, najkasnije 14 dana pre putovanja)
• Administrativnom zabranom na platu, 30% prilikom rezervacije, ostatak na 3 mesečne rate.

Prijave do 01.06.2022. lično u Stup Travel-u STUP-a „Vršac“ ili na telefone 013/833-450 i 011/42-30-300.
Minimum za realizaciju putovanja je 40 osoba.

OPISI HOTELA:
HOTEL „Millenium Palace“ 4*, Ohrid
Hotel se nalazi na 500 m od centra Ohrida, na obali Ohridskog jezera. Hotel poseduje: recepciju, restoran, aperitiv bar, hotelsku terasu, vinski bar, spa&wellness, WiFi u predvorju. Sve sobe su kompletno opremljene i poseduju: kablovsku TV, klimu, telefon, mini-bar i kupatilo sa tušem.

RASPORED ZAUSTAVLJANJA:
Predviđen raspored privremenog zaustavljanja tokom putovanja radi usputnih odmora planiran je na svakih 3 do 4 sata vožnje na usputnim stajalištima, a u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu.
PUTNE ISPRAVE:
Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Republike Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Državljanima Republike Srbije nije potrebna viza za ulazak i boravak do 90 dana u Republici Severnoj Makedoniji, a mogu, takođe, ulaziti u Republiku Severnu Makedoniju sa važećom biometrijskom ličnom kartom. Maloletna lica su obavezna da putuju sa pasošem. Molimo putnike da vode računa o važnosti putnih isprava, naročito dečijih. Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja.
Državljani Republike Srbije mogu da uđu u Republiku Severnu Makedoniju pod uslovom da poseduju jedan od sledećih dokumenata: sertifikat o primljene 2 doze vakcine protiv Covid-19; potvrdu o preležanom virusu Covid-19 u poslednjih 45 dana (računajući od dana ozdravljenja); negativan rezultat PCR testa (urađenog do 72 sata pre ulaska na teritoriju Republike Severne Makedonije); negativan rezultat brzog antigneskog testa (urađenog do 48 sati pre ulaska na teritoriju Republike Severne Makedonije).
https://www.mfa.gov.rs/gradjani/putovanje-u-inostranstvo/covid-19-uslovi-za-putovanje
OSIGURANJE:
Mogućnost pribavljanja međunarodnog putnog osiguranja sa COVID-19 pokrićem (nadstandardni program osiguranja), za državljane Republike Srbije i strane državljane sa prebivalištem u Srbiji (uz obaveznu dostavljenu kopiju prijave boravka u R. Srbiji), po uslovima TRIGLAV OSIGURANJA ADO (ul. Milutina Milankovica 7a, Novi Beograd). Obaveštenja i uputstva u vezi sa osiguranjem sadržana su u “Opštim uslovima za osiguranje putnika za vreme puta i boravka u inostranstvu” Triglav osiguranja ADO, koji su Vam na raspolaganju već prilikom uplate aranžmana. U slučaju zdravstvene intervencije pozvati Centar za pomoć – EUROP ASSISTANCE, +381 11 41 44 105, e-mail: operationsr@europ-assistance.hu Putno zdravstveno osiguranje sa pokrićem Covida-19 se preporučuje za putovanje u inostranstvo radi Vaše sigurnosti, te putnici sami snose odgovornost da u slučaju neobezbeđenog putnog osiguranja ili na osnovu slobodne procene graničnih vlasti, budu sprečeni da uđu na teritoriju zemlje u koju putuju.
PROMENE UGOVORA:
Prva promena po već zaključenom ugovoru, a na zahtev putnika, moguća je bez nadoknade, ukoliko programom putovanja nije drugačije precizirano. Kod svake naredne promene već zaključenog ugovora (datuma polaska i povratka, imena putnika, broja putnika sa ugovora, smeštajnog objekata, itd.) agencija zadržava pravo naplate administrativnih troškova u iznosu od 1.000 dinara po ugovoru, bez obzira da li promena ugovora već podleže promeni cene po važećem cenovniku ili obračunu storno troškova.
NAPOMENA:
Agencija ne snosi odgovornost u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika. Agencija zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 7 dana pre početka putovanja. Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja. Agencija zadržava pravo promene redosleda pojedinih sadržaja u programu.
Molimo Vas da se pre zaključenja ugovora o putovanju upoznate sa programom putovanja i Opštim uslovima putovanja turističke agencije organizatora putovanja STUP-a “Vršac” AD, od 01.10.2021, broj licence OTP 87/2021 kategorija licence A od 01.10.2021, kao i sa Opštim uslovima međunarodnog putnog osiguranja – Triglav osiguranje.
Program putovanja smatra se Predugovornim obaveštenjem, shodno članu 93. Zakona o zaštiti potrošača (“Sl. Glasnik RS” br. 88/2021).

Program boravka/putovanja sa cenovnikom broj 8 od 24.01.2022.

Ohrid, Sveti Naum cena

VRŠAC, VLAJKOVAC, ULJMA, NIKOLINCI, BANATSKI KARLOVAC,
ALIBUNAR, VLADIMIROVAC, BANATSKO NOVO SELO

85 eura
za decu do 12 godina cena se umanjuje za 10 eura

PANČEVO, BEOGRAD
79 eura
za decu do 12 godina cena se umanjuje za 10 eura

Program boravka/putovanja sa cenovnikom broj 8 od 24.01.2022.

Ohrid STUP travel
Ohrid STUP travel
Ohrid STUP travel
Ohrid STUP travel
Ohrid Hotel Millenium Palace STUPtravel
Ohrid Hotel Millenium Palace STUPtravel