1 dan
Period

Manastiri Tumane i Nimnik opis

Nimnik STUP travelManastiri Tumane i Nimnik se nalaze u Istočnoje Srbiji.

Manastir Tumane je na levoj obali Tumanske reke, u podnožju Golubačkih planina, okružen šumom,što samoj svetinji daje posebnu lepotu. Udaljen je devet kilometara od Golupca. Kao retko koja svetinja, ovaj braničevski manastir ostavlja divan utisak svakome ko se u njemu nađe. Na udaljenosti od oko kilometer od manastira Tumane, duboko u gustoj šumi, nalazi se na daleko čuvena isposnica Svetog Zosima. U steni koja dominira čitavim krajem nalaze se dve pećine povezane uskim prolazom. U jednoj od njih živeo je, dok se u drugoj molio prepodobni Zosim. Danas je na mestu molitvene ćelije Svetoga uređena kapela. Pokraj isposnice nalazi se čudotvorni izvor, a iza njega prelep šumski vodopad. U crkvi manastira Tumana čuvaju se mošti dvojice svetitelja, Prepodobnog Zosima Sinaita i Prepodobnog Jakova Novog.

Manastir Nimnik je iz vremena Kosovskog boja. U Nimniku je bila jedna od prvih škola ovoga kraja. Manastirski kompleks čine crkva, kapela i konak. Manastir je prema legendi dobio ime po rečima Vlahinje, devojčice koja je na pitanje Turaka, gde je manastir i ima li hajduka, odgovarala samo sa “nušću nimik“, što bi u prevodu značilo “ne znam ništa“. Osmanlije su je tu posekle. Kada su je ožalošćeni roditelji našli, oko njene glave plamtao je plavičasti oreol. Volovi, koji su vukli kola sa devojčicinim telom, hteli su da idu samo ka manastiru. Sahranjena je u porti manastira, a na njenom grobu podigli malu kapelu koja se danas naziva “svetinja“ i u narodu se veruje da ima lekovita svojstva.

 

OSNOVNE INFORMACIJE Jednodnevni izlet / Srbija / autobuski prevoz
MESTO POLASKA Sa dogovorenog mesta (Vršac, Pančevo, Beograd)
VREME POLASKA Polazak u jutarnjim časovima
TERMINI PUTOVANJA 21.09. / 12.10.2024.
ARANŽMAN OBUHVATA
prevoz turističkim autobusom na navedenoj relaciji (visoka turistička klasa, kompletna oprema, klima, audio-video)
usluge turističkog vodiča tokom putovanja
organizacione troškove
ARANŽMAN NE OBUHVATA
individualne troškove

 

Manastiri Tumane i Nimnik program

1

1 dan: Vršac - manastir Tumane - manastir Nimnik - Vršac

Polazak iz Vršca oko 04:30h sa donjeg parkinga Centra „Millennium“ (tačno vreme biće poznato najkasnije 48 sati pred putovanje – organizator šalje obaveštenje sa detaljima polaska). Vožnja preko Pančeva i Beograda do manastira Tumane, usputno sakupljanje putnika, sa kraćim zadržavanjima radi odmora. Prisustvovanje Svetoj liturgiji. Slobodno vreme za obilazak manastira. Nastavak putovanja do Golupca. Slobodno vreme za šetnju pored Dunava. Dolazak u manastir Nimnik. Slobodno vreme za razgledanje manastira. Polazak iz manastira u poslepodnevnim časovima preko Beograda i Pančeva. Dolazak u Vršac na mesto polaska u večernjim časovima – zavisno od uslova na putu. Kraj programa.

Manastiri Tumane i Nimnik mapa

Manastiri Tumane i Nimnik napomene

Način plaćanja: U celosti do polaska na put.

Minimum za realizaciju putovanja je 45 putnika.
Prijave do 16.09. / 07.10.2024. lično u Stup Travel-u STUP-a „Vršac“ a.d. ili na telefone 013/833-450 i 011/42-30-300

RASPORED ZAUSTAVLJANJA:
Predviđen raspored privremenog zaustavljanja tokom putovanja radi usputnih odmora planiran je na svakih 3 do 4 sata vožnje na usputnim stajalištima, a u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu.
PROMENE UGOVORA:
Prva promena po već zaključenom ugovoru, a na zahtev putnika, moguća je bez nadoknade, ukoliko programom putovanja nije drugačije precizirano. Kod svake naredne promene već zaključenog ugovora (datuma polaska i povratka, imena putnika, broja putnika sa ugovora, smeštajnog objekata, itd.) agencija zadržava pravo naplate administrativnih troškova u iznosu od 1.000 dinara po ugovoru, bez obzira da li promena ugovora već podleže promeni cene po važećem cenovniku ili obračunu storno troškova.

NAPOMENA:

Agencija ne snosi odgovornost u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika. Agencija zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 2 dana pre početka putovanja. Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja. Agencija zadržava pravo promene redosleda pojedinih sadržaja u programu.

Molimo Vas da se pre zaključenja ugovora o putovanju upoznate sa programom putovanja i Opštim uslovima putovanja organizatora turističke agencije STUP-a “Vršac” AD, od 01.10.2023, broj licence OTP 87/2021 kategorija licence A od 01.10.2021.

Program boravka/putovanja sa cenovnikom broj 69 od 12.07.2024.

Manastiri Tumane i Nimnik cena

VRŠAC, VLAJKOVAC, ULJMA
2.350,00 dinara
2.150,00 dinara (deca do 12 godina)

NIKOLINCI, BANATSKI KARLOVAC, ALIBUNAR, VLADIMIROVAC
2.150,00 dinara
1.950,00 dinara (deca do 12 godina)

BANATSKO NOVO SELO, PANČEVO, BEOGRAD
1.950,00 dinara
1.750,00 dinara (deca do 12 godina)

Program boravka/putovanja sa cenovnikom broj 69 od 12.07.2024.

Nimnik STUP travel