1 noćenje, 3 dana
Period

Manastiri Ostrog i Morača opis

MANASTIRI: MORAČA, DAJBABE, OSTROG, MILEŠEVA

manastir-ostrog

Manastir Ostrog je manastir Srpske pravoslavne crkve. Nalazi se u Crnoj Gori i smešten je visoko na planini Ostroška greda na 900 m nadmorske visine. Osnovan je u XVII veku. Posvećen je Svetom Vasiliju Ostroškom koji je sahranjen unutar manastira i za koga se veruje da ima čudotvorne moći. Svake godine u posetu ovoj svetinji dolazi više od nekoliko stotina hiljada ljudi iz svih krajeva sveta, raznih nacionalnosti i veroispovesti.

Manastir Morača nalazi se u Crnoj Gori u opštini Kolašin. Smešten je na reci Morača, po kojoj je i dobio ime. Kao ktitor manastira pominje se Stefan Vukanović Nemanjić, unuk Stefana Nemanje. Građen je 1252. godine. Manastir je tokom turske vladavine pretrpeo velika oštećenja, kao i tokom kasnijih godina. Manastirski kompleks se sastoji od dve crkve – glavne crkve posvećene Uspenju Presvete Bogorodice i jedne manje crkve, posvećene Svetom Nikoli. U sklopu kompleksa nalazi se i konak. U manastiru se nalaze mošti, odnosno ruka Svetog sveštenomučenika Haralampija.

 

OSNOVNE INFORMACIJE 3 dana / jedno noćenje / autobuski prevoz
MESTO POLASKA Sa dogovorenog mesta (Vršac, Pančevo, Beograd)
VREME POLASKA U večernjim časovima
TERMINI PUTOVANJA 01.09.2023. – 03.09.2023.
ARANŽMAN OBUHVATA
prevoz turističkim autobusom na navedenoj relaciji (visoka turistička klasa, kompletna oprema, klima, audio-video)
obilazak prema programu putovanja
turističku taksu
noćenje u manastiru Ostrog – smeštaj u konaku Gornjeg manastira (velike prostorije sa krevetima na sprat, bez krevetnine, sa ćebetom ili na strunjačama na platou ispred konaka)
usluge turističkog vodiča tokom putovanja
organizacione troškove
ARANŽMAN NE OBUHVATA
individualne troškove
putno međunarodno zdravstveno osiguranje
noćenje u Donjem manastiru – 5 € – prijava prilikom rezervacije u agenciji (višekrevetne sobe, muške i ženske sa mokrim čvorom na spratu)
prevoz od Donjeg do Gornjeg manastira – 1 € po osobi u jednom pravcu
doplatu za dodatno sedište u autobusu – 3.000,00

 

Manastiri Ostrog i Morača program

1

1 dan (petak 01. septembar 2023.) VRŠAC, PANČEVO, BEOGRAD

Polazak iz Vršca u večernjim časovima sa Glavne autobuske stanice Vršac (tačno vreme biće poznato najkasnije 2 dana pred putovanje – organizator šalje obaveštenje putnicima sa detaljima polaska). Usputno sakupljanje putnika. Noćna vožnja preko Beograda i Čačka sa usputnim zadržavanjem radi graničnih formalnosti i odmora….
2

2 dan (subota 02. septembar 2023.) MANASTIR MORAČA – MANASTIR DAJBABE – MANASTIR OSTROG

Dolazak u manastir Morača u jutarnjim časovima. Obilazak manastirskog kompleksa. Nastavak putovanja ka manastiru Dajbabe. Poseta manastira. Putovanje ka manastiru Ostrog. Dolazak u manastir. Po dolasku odlazak pešice do Gornjeg manastira ili individualno prevozom. Celivanje moštiju Svetog Vasilija Ostroškog i obilazak kompleksa. Bdenije. Konačenje.

3

3 dan (nedelja 03. septembar 2023.) MANASTIR OSTROG – MANASTIR MILEŠEVA - VRŠAC

Prisustvovanje Svetoj Liturgiji. Polazak iz manastira Ostrog prema manastiru Mileševa sa usputnim zadržavanjima radi graničnih formalnosti i odmora. Dolazak u manastir Mileševa. Slobodno vreme za obilazak kompleksa. Polazak iz manastira u poslepodnevnim časovima za Vršac preko Čačka i Beograda. Dolazak u Vršac na mesto polaska u kasnim večernjim časovima – zavisno od uslova na putu i zadržavanja na graničnim prelazima. Kraj programa.

Manastiri Ostrog i Morača mapa

Manastiri Ostrog i Morača napomene

Plaćanje:
• 30 % prilikom rezervacije a ostatak najkasnije 14 dana pre putovanja
• Platnim karticama (VISA, DINA, MAESTRO)
• Na rate čekovima bez kamate, 30% avans, ostatak na 3 mesečne rate (čekovi se deponuju u agenciji, najkasnije 14 dana pre putovanja)
• Administrativnom zabranom na platu, 30% prilikom rezervacije, ostatak na 3
mesečne rate.
Prijave do 20.08.2023. lično u Stup Travel-u STUP-a „Vršac“ ili na telefone 013/833-450 i 011/42-30-300.
Minimum za realizaciju putovanja je 45 osoba.

RASPORED ZAUSTAVLJANJA:
Predviđen raspored privremenog zaustavljanja tokom putovanja radi usputnih odmora planiran je na svakih 3 do 4 sata vožnje na usputnim stajalištima, a u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu.
PUTNE ISPRAVE:
Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Republike Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Državljani Republike Srbije mogu ulaziti na teritoriju Crne Gore bez vize, sa ličnom kartom ili putnom ispravom, preko svih graničnih prelaza otvorenim za međunarodni saobraćaj i u njoj boraviti do 90 dana od dana ulaska. Maloletna lica su obavezna da putuju sa pasošem. Molimo putnike da vode računa o važnosti putnih isprava, naročito dečijih. Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja.
OSIGURANJE:
Mogućnost pribavljanja međunarodnog putnog osiguranja sa ili bez COVID-19 pokrića (nadstandardni program osiguranja), za državljane Republike Srbije i strane državljane sa prebivalištem u Srbiji (uz obaveznu dostavljenu kopiju prijave boravka u R.Srbiji), po uslovima TRIGLAV OSIGURANJA ADO (ul. Milutina Milankovica 7a, Novi Beograd).
Obaveštenja i uputstva u vezi sa osiguranjem sadržana su u “Opštim uslovima za osiguranje putnika za vreme puta i boravka u inostranstvu” Triglav osiguranja ADO, koji su Vam na raspolaganju već prilikom uplate aranžmana. U slučaju zdravstvene intervencije pozvati Centar za pomoć – EUROP ASSISTANCE, +381 11 41 44 105, e-mail: operationsr@europ-assistance.hu Putno zdravstveno osiguranje sa ili bez pokrića Covida-19 se preporučuje za putovanje u inostranstvo radi Vaše sigurnosti, te putnici sami snose odgovornost da u slučaju neobezbeđenog putnog osiguranja ili na osnovu slobodne procene graničnih vlasti, budu sprečeni da uđu na teritoriju zemlje u koju putuju.
PROMENE UGOVORA:
Prva promena po već zaključenom ugovoru, a na zahtev putnika, moguća je bez nadoknade, ukoliko programom putovanja nije drugačije precizirano. Kod svake naredne promene već zaključenog ugovora (datuma polaska i povratka, imena putnika, broja putnika sa ugovora, smeštajnog objekata, itd.) agencija zadržava pravo naplate administrativnih troškova u iznosu od 1.000 dinara po ugovoru, bez obzira da li promena ugovora već podleže promeni cene po važećem cenovniku ili obračunu storno troškova.
NAPOMENA:
Agencija ne snosi odgovornost u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika. Agencija zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 7 dana pre početka putovanja. Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja. Agencija zadržava pravo promene redosleda pojedinih sadržaja u programu.

Molimo Vas da se pre zaključenja ugovora o putovanju upoznate sa programom putovanja i Opštim uslovima putovanja turističke agencije organizatora putovanja STUP-a “Vršac” AD, od 01.10.2022, broj licence OTP 87/2021 kategorija licence A od 01.10.2021, kao i sa Opštim uslovima međunarodnog putnog osiguranja – Triglav osiguranje.
Program putovanja smatra se Predugovornim obaveštenjem, shodno članu 93. Zakona o zaštiti potrošača (“Sl. Glasnik RS” br. 88/2021).

Program boravka/putovanja sa cenovnikom broj 110 od 04.07.2023.

Manastiri Ostrog i Morača cena

VRŠAC, VLAJKOVAC, ULJMA, NIKOLINCI, BANATSKI KARLOVAC,
ALIBUNAR, VLADIMIROVAC, BANATSKO NOVO SELO

5.200,00 dinara / za decu do 12 godina cena se umanjuje za 1.000,00 dinara

PANČEVO, BEOGRAD
5.000,00 dinara / za decu do 12 godina cena se umanjuje za 1.000,00 dinara

Cenovnik broj 110 od 04.07.2023.

manastir-ostrog
manastir-ostrog
Manastir Moraca
Ostrog1