1 dan
Period

Manastir Tumane i Srebrno jezero opis

Manastir Tumane se nalazi na levoj obali Tumanske reke, u podnožju golubačkih planina, okružen šumom,što samoj svetinji daje posebnu lepotu. Udaljen je devet kilometara od Golupca. Kao retko koja svetinja, ovaj braničevski manastir ostavlja divan utisak svakome ko se u njemu nađe. Na udaljenosti od oko kilometer od manastira Tumane, duboko u gustoj šumi, nalazi se na daleko čuvena isposnica Svetog Zosima. U steni koja dominira čitavim krajem nalaze se dve pećine povezane uskim prolazom. U jednoj od njih živeo je, dok se u drugoj molio prepodobni Zosim. Danas je na mestu molitvene ćelije Svetoga uređena kapela. Pokraj isposnice nalazi se čudotvorni izvor, a iza njega prelep šumski vodopad. U crkvi manastira Tumana čuvaju se mošti dvojice svetitelja, Prepodobnog Zosima Sinaita i Prepodobnog Jakova Novog.

 

OSNOVNE INFORMACIJE Jednodnevni izlet / Srbija / autobuski prevoz
MESTO POLASKA Sa dogovorenog mesta (Vršac, Pančevo, Beograd)
VREME POLASKA Polazak u jutarnjim časovima
TERMINI PUTOVANJA 18.06.2023.
ARANŽMAN OBUHVATA
prevoz turističkim autobusom na navedenoj relaciji (visoka turistička klasa, kompletna oprema, klima, audio-video)
usluge turističkog vodiča tokom putovanja
organizacione troškove
ARANŽMAN NE OBUHVATA
individualne troškove

 

Manastir Tumane i Srebrno jezero program

1

1 dan: Vršac - manastir Tumane - Srebrno jezero - Vršac

Polazak iz Vršca oko 04:30h sa donjeg parkinga Centra „Millennium“ (tačno vreme biće poznato najkasnije 48 sati pred putovanje – organizator šalje obaveštenje sa detaljima polaska). Vožnja preko Pančeva i Beograda do manastira Tumane, usputno sakupljanje putnika, sa kraćim zadržavanjima radi odmora. Prisustvovanje Svetoj liturgiji. Slobodno vreme za obilazak manastira. Nastavak putovanja do Srebrnog jezera. Slobodno vreme za šetnju i razgledanje jezera. Polazak sa Srebrnog jezera u poslepodnevnim časovima preko Beograda i Pančeva. Dolazak u Vršac na mesto polaska u večernjim časovima – zavisno od uslova na putu. Kraj programa.

Manastir Tumane i srebrno jezero mapa

Manastir Tumane i Srebrno jezero napomene

Plaćanje: U celosti do polaska na put.
Minimum za realizaciju putovanja je 40 putnika.
Prijave do 12.06.2023. lično u Stup Travel-u STUP-a „Vršac“ a.d. ili na telefone 013/833-450 i 011/42-30-300

RASPORED ZAUSTAVLJANJA:
Predviđen raspored privremenog zaustavljanja tokom putovanja radi usputnih odmora planiran je na svakih 3 do 4 sata vožnje na usputnim stajalištima, a u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu.
PROMENE UGOVORA:
Prva promena po već zaključenom ugovoru, a na zahtev putnika, moguća je bez nadoknade, ukoliko programom putovanja nije drugačije precizirano. Kod svake naredne promene već zaključenog ugovora (datuma polaska i povratka, imena putnika, broja putnika sa ugovora, smeštajnog objekata, itd.) agencija zadržava pravo naplate administrativnih troškova u iznosu od 1.000 dinara po ugovoru, bez obzira da li promena ugovora već podleže promeni cene po važećem cenovniku ili obračunu storno troškova.
NAPOMENA:
Agencija ne snosi odgovornost u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika. Agencija zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 48 sati pre početka putovanja. Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja. Agencija zadržava pravo promene redosleda pojedinih sadržaja u programu.
Molimo Vas da se pre zaključenja ugovora o putovanju upoznate sa programom putovanja i Opštim uslovima putovanja turističke agencije organizatora putovanja STUP-a “Vršac” AD, od 01.10.2021, broj licence OTP 87/2021 kategorija licence A od 01.10.2021.
Program putovanja smatra se Predugovornim obaveštenjem, shodno članu 93. Zakona o zaštiti potrošača (“Sl. Glasnik RS” br. 88/2021).

Program boravka/putovanja sa cenovnikom broj 56 od 20.02.2023.

Manastir Tumane i Srebrno jezero cena

VRŠAC, VLAJKOVAC, ULJMA
1.650,00 dinara
1.450,00 dinara (deca do 12 godina)

NIKOLINCI, BANATSKI KARLOVAC, ALIBUNAR, VLADIMIROVAC
1.550,00 dinara
1.350,00 dinara (deca do 12 godina)

BANATSKO NOVO SELO, PANČEVO, BEOGRAD
1.450,00 dinara
1.250,00 dinara (deca do 12 godina)

Program boravka/putovanja sa cenovnikom broj 56 od 20.02.2023.