1 dan
Period

Bijeljina – Etno selo Stanišići opis

Bijeljina – Etno selo Stanišići – izvan sadašnjeg vremena i prostora, ovde se odmaraju oči i duša, čovek postaje plemenitiji. Na trećem kilometru od Bijeljine, u srcu Semberije, nalazi se jedno od najlepših sela – etno selo ”Stanišići”. U etno selu koje osnovano 2003. godine se izdvajaju dve celine. Jedna celina prikazuje svetovni život i izgrađena je od drveta, dok je druga celina duhovnog karaktera i izgrađena je od kamena. Selo čine vodenice, mlekarnik, kovačnica, kameni bunar, ambar i autentične drvene kuće, u centru sela su dva jezera. Kuće pripadaju dinarskom tipu, pravljene su od drveta, spolja su autentične, a enterijer je prilagođen savremenim potrebama gostiju. Restorani, suvenirnice, mostići i atmosfera nekih davnih vremena učiniće Vaš boravak u ovom etno selu nezaboravnim!

 

OSNOVNE INFORMACIJE Jednodnevni izlet / BiH / Bijeljina / Autobuski prevoz /
MESTO POLASKA Sa dogovorenog mesta (Vršac, Pančevo, Beograd)
VREME POLASKA U jutarnjim časovima
VREME POVRATKA Dolazak u mesto polaska u večernjim časovima
TERMINI PUTOVANJA 13.04.2024. / 11.05.2024. / 25.05.2024.
ARANŽMAN OBUHVATA
prevoz turističkim autobusom na navedenoj relaciji (visoka turistička klasa, kompletna oprema, klima, audio-video)
usluge turističkog vodiča tokom putovanja
usluge lokalnog vodiča
organizacione troškove
ARANŽMAN NE OBUHVATA
individualne troškove
međunarodno putno zdravstveno osiguranje

 

Bijeljina – Etno selo Stanišići program

1

1 dan: Vršac - Bijeljina - etno selo Stanišići - Vršac

Polazak iz Vršca oko 05:45h sa donjeg parkinga Centra „Millennium“ (tačno vreme biće poznato najkasnije 48 sati pred putovanje – organizator šalje obaveštenje sa detaljima polaska). Putovanje preko Pančeva i Beograda do Bijeljine, usputno sakupljanje putnika, sa kraćim zadržavanjima radi odmora. Dolazak u Bijeljinu. Razgledanje grada u pratnji lokalnog vodiča: poseta manastira-Crkve Sv. Vasilije Ostroški. Nakon razgledanja grada, poseta Crkve Sv. Petke. Odlazak do Etno sela “Stanišići”. Slobodno vreme za obilazak etno sela. Polazak iz etno sela u poslepodnevnim časovima preko Beograda i Pančeva. Dolazak u Vršac na mesto polaska u večernjim časovima – zavisno od uslova na putu. Kraj programa.

Bijeljina – Etno selo Stanišići mapa

Bijeljina – Etno selo Stanišići napomene

Način plaćanja: u celosti do polaska na put.

Minimum za realizaciju putovanja je 45 putnika.

Prijave do 08.04. / 06.05. / 20.05.2024. lično u Stup Travel-u STUP-a „Vršac“ a.d. ili na telefone 013/833-450 i 011/42-30-300.

NA PUTOVANJE JE NEOPHODNO PONETI VAŽEĆU LIČNU KARTU ILI PASOŠ, DECA MLAĐA OD 18 GODINA VAŽEĆI PASOŠ

RASPORED ZAUSTAVLJANJA:
Predviđen raspored privremenog zaustavljanja tokom putovanja radi usputnih odmora planiran je na svakih 3 do 4 sata vožnje na usputnim stajalištima, a u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu.
PUTNE ISPRAVE:
Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Republike Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Državljani Republike Srbije mogu ulaziti na teritoriju Bosne i Hercegovine bez vize, sa ličnom kartom ili putnom ispravom, preko svih graničnih prelaza otvorenim za međunarodni saobraćaj i u njoj boraviti do 90 dana od dana ulaska. Maloletna lica su obavezna da putuju sa pasošem. Molimo putnike da vode računa o važnosti putnih isprava, naročito dečijih. Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja. Državljani Srbije mogu da uđu u Bosnu i Hercegovinu bez ograničenja, odnosno pod istim uslovima koji su bili na snazi pre mera uvedenih radi sprečavanja širenja virusa COVID -19. Nije potrebna potvrda o vakcinaciji niti negativan PCR-test. https://www.mfa.gov.rs/gradjani/putovanje-u-inostranstvo/covid-19-uslovi-za-putovanje
OSIGURANJE:
Mogućnost pribavljanja međunarodnog putnog osiguranja sa COVID-19 pokrićem (nadstandardni program osiguranja), za državljane Republike Srbije i strane državljane sa prebivalištem u Srbiji (uz obaveznu dostavljenu kopiju prijave boravka u R. Srbiji), po uslovima TRIGLAV OSIGURANJA ADO (ul. Milutina Milankovica 7a, Novi Beograd). Obaveštenja i uputstva u vezi sa osiguranjem sadržana su u “Opštim uslovima za osiguranje putnika za vreme puta i boravka u inostranstvu” Triglav osiguranja ADO, koji su Vam na raspolaganju već prilikom uplate aranžmana. U slučaju zdravstvene intervencije pozvati Centar za pomoć – EUROP ASSISTANCE, +381 11 41 44 105, e-mail: operationsr@europ-assistance.hu Putno zdravstveno osiguranje sa pokrićem Covida-19 se preporučuje za putovanje u inostranstvo radi Vaše sigurnosti, te putnici sami snose odgovornost da u slučaju neobezbeđenog putnog osiguranja ili na osnovu slobodne procene graničnih vlasti, budu sprečeni da uđu na teritoriju zemlje u koju putuju.
PROMENE UGOVORA:
Prva promena po već zaključenom ugovoru, a na zahtev putnika, moguća je bez nadoknade, ukoliko programom putovanja nije drugačije precizirano. Kod svake naredne promene već zaključenog ugovora (datuma polaska i povratka, imena putnika, broja putnika sa ugovora, smeštajnog objekata, itd.) agencija zadržava pravo naplate administrativnih troškova u iznosu od 1.000 dinara po ugovoru, bez obzira da li promena ugovora već podleže promeni cene po važećem cenovniku ili obračunu storno troškova.
NAPOMENA:
Agencija ne snosi odgovornost u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika. Agencija zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 48 sati pre početka putovanja. Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja. Agencija zadržava pravo promene redosleda pojedinih sadržaja u programu.
Molimo Vas da se pre zaključenja ugovora o putovanju upoznate sa programom putovanja i Opštim uslovima putovanja turističke agencije organizatora putovanja STUP-a “Vršac” AD, od 01.10.2023, broj licence OTP 87/2021 kategorija licence A od 01.10.2021.
Program putovanja smatra se Predugovornim obaveštenjem, shodno članu 93. Zakona o zaštiti potrošača (“Sl. Glasnik RS” br. 88/2021).

Program boravka/putovanja sa cenovnikom broj 29 od 13.03.2024.

Bijeljina – Etno selo Stanišići cena

CENE:

VRŠAC, VLAJKOVAC, ULJMA

2.450,00 dinara

2.250,00 dinara (deca do 12 godina)

NIKOLINCI, BANATSKI KARLOVAC, ALIBUNAR, VLADIMIROVAC

2.250,00 dinara

2.050,00 dinara (deca do 12 godina)

BANATSKO NOVO SELO, PANČEVO, BEOGRAD

1.950,00 dinara

1.750,00 dinara (deca do 12 godina)

 Plaćanje: U celosti do polaska na put.

Program boravka/putovanja sa cenovnikom broj 29 od 13.03.2024.