1 dan
Period

Nacionalni park Tara opis

Nacionalni park Tara STUP travelPlanina Tara svojim najvećim delom pripada Nacionalnom parku Tara i obuhvata površinu od 22.000 ha. Nacionalni park Tara nalazi se na teritoriji opština Bajina Bašta i Užice, u zapadnom delu Republike Srbije. Na prostoru Nacionalnog parka postoji veliki broj endemičnih vrsta karakterističnih za predele Tare, ali najinteresantniji endemoreliktni predstavnik Nacionalnog parka je Pančićeva omorika koja je na ovoj lokaciji sve od tercijara, koju je inače pronašao i opisao Josif Pančić. Na prostoru Nacionalnog parka i okoline nalaze se dva utvrđena nepokretna dobra (manastir Rača i lokalitet „Mramorje“ u Perućcu), koja podležu specijalnom režimu zaštite.

 

OSNOVNE INFORMACIJE Jednodnevni izlet / Srbija / autobuski prevoz
MESTO POLASKA Sa dogovorenog mesta (Vršac, Pančevo, Beograd)
VREME POLASKA Polazak u jutarnjim časovima
TERMINI PUTOVANJA u pripremi
ARANŽMAN OBUHVATA
prevoz turističkim autobusom na navedenoj relaciji (visoka turistička klasa, kompletna oprema, klima, audio-video)
ulaznice za NP Tara
usluge turističkog vodiča tokom putovanja
usluge vodiča NP Tara
organizacione troškove
ARANŽMAN NE OBUHVATA
individualne troškove

Nacionalni park Tara program

1

1 dan VRŠAC – NP TARA - VRŠAC

Polazak iz Vršca u jutarnjim časovima sa dogovorenog mesta. Putovanje preko Beograda i Bajine Bašte do NP Tara. Usputno sakupljanje putnika. Poseta manastira Rača. Obilazak Mitrovca (Crveni potok, Tepih livade). Razgledanje Perućca, reke Vrelo. U popodnevnim satima povratak sa usputnom pauzom za forografisanje Kućice na Drini. Povratak preko Valjeva i Beograda do Vršca u večernjim časovima.

Nacionalni park Tara mapa

Nacionalni park Tara napomene

Način plaćanja: U celosti do polaska na put.
Minimum za realizaciju putovanja je 40 osoba.
Prijave do 12.07.2021. lično u Stup Travel-u STUP-a „Vršac“ a.d. ili na telefone 013/833-450 i 011/42-30-300.

Agencija ne snosi odgovornost u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, agencija zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 5 dana pre početka putovanja. Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja. Agencija zadržava pravo promene redosleda pojedinih sadržaja u programu.Uz ovaj program važe opšti uslovi organizatora putovanja turističke agencija STUP „Vršac“ a.d. od 26.11.2020. Licenca OTP 212/2020, kategorije A 25 od 01.02.2020.
Program boravka/putovanja sa cenovnikom broj 61 od 28.06.2021.

Nacionalni park Tara cena

VRŠAC, VLAJKOVAC, ULJMA
2.200,00 dinara
2.100,00 dinara (deca do 12 godina)

NIKOLINCI, BANATSKI KARLOVAC, ALIBUNAR, VLADIMIROVAC
2.100,00 dinara
2.000,00 dinara (deca do 12 godina)

BANATSKO NOVO SELO, PANČEVO, BEOGRAD
2.000,00 dinara
1.900,00 dinara (deca do 12 godina)

Cenovnik br. 61 od 28.06.2020.

Nacionalni park Tara STUP travel
Nacionalni park Tara STUP travel
Nacionalni park Tara STUP travel
Nacionalni park Tara STUP travel
Nacionalni park Tara STUP travel
Nacionalni park Tara STUP travel
Nacionalni park Tara STUP travel