Budimpešta_grad

Budimpešta, Pečuj opis

Budimpešta glavni grad Mađarske, smeštena je na obe obale Dunava. Skladna mešavina arhitektonskih stilova, široke avenije, prostrani trgovi, veliki parkovi i mostovi dali su Budimpešti nadimak „Pariz istočne Evrope“. U gradu na Dunavu mogu se videti brojne znamenitosti: Parlament koji dominira obalom Dunava i predstavlja glavni simbol Budimpešte, osim što se smatra jednom od najlepših administrativnih zgrada u Evropi ona pleni i svojim dimenzijama – treći je po veličini parlament u svetu i drugi u Europi, Sečenijev lančani most koji “čuvaju” velike figure lavova, Trg heroja i Milenijumski spomenik, Andraši bulevar koji je deo UNESCO-ve svetske baštine, Budimski dvorac (Kraljevska palata), Ribarski bastion i druge. Najveći termalni cevovod na svetu, najstarija u Evropi podzemna železnica, najveća sinagoga u Evropi samo su još neki od razloga za putovanje u Budimpeštu.

Pečuj je jedan od najlepših gradova Mađarske. Smešten je u podnožju planine Meček. Pečuj je 2010. godine poneo titulu Grada kulture, zajedno sa Esenom i Istanbulom. Veliki broj muzeja koji se nalaze u ovom gradu, opravdava status grada kulture. Pored Muzeja grobnica, Muzeja kamenja, u Pečuju se nalaze i nesvakidašnji muzeji: železnice, lutkarski muzej, muzej medvedića… Grad je posebno poznat po Muzeju Žolnai, kulturnom kvartu Žolnai keramike i Mauzoleju Žolnai. Neke od znamenitosti Pečuja nalaze se na najpoznatijem Sečenji trgu (spomenik Janošu Hunjadiju ili Sibinjanin Janku, Stub kuge ili spomenik Svetog trojstva).

Mađarska je država u srednjoj Evropi. Glavni grad je Budimpešta. Ravnice pokrivaju veći deo Mađarske, dok na severu, uz slovačku granicu, ima brda i planina (najviši vrh Kekeš, 1.014 m). Mađarsku na po pola deli moćni Dunav; druge velike reke su Tisa i Drava, dok na zapadu zemlje leži veliko jezero Balaton. Osim toga, Mađarska ima najveće termalno jezero na svetu, jezero Heviz. Klima je kontinentalna, sa hladnim i vlažnim zimama i toplim letima.

OSNOVNE INFORMACIJE Budimpešta / Pečuj / Autobuski prevoz / 1 noćenje
MESTO POLASKA Vršac, Pančevo, Beograd, Novi Sad sa dogovorenog mesta
VREME POLASKA Vršac oko 21:00h, Pančevo oko 22:00h, Beograd oko 22:30h, Novi Sad oko 23:50
VREME POVRATKA Dolazak u ranim jutarnjim časovima
TERMINI PUTOVANJA 14 – 17.02.2022.   1 noćenje
ARANŽMAN OBUHVATA
prevoz turističkim autobusom na navedenoj relaciji (visoka turistička klasa, kompletna oprema, klima, audio-video)
smeštaj u hotelu “Budapest” 3* u Budimpešti na bazi 1 noćenja sa doručkom (švedski sto)
smeštaj u 1/2 i 1/3 sobama sa kupatilom
obilazak Budimpešte i Pečuja prema programu putovanja
usluge turističkog vodiča tokom putovanja
usluge lokalnih vodiča
organizacione troškove
ARANŽMAN NE OBUHVATA
individualne troškove
putno međunarodno zdravstveno osiguranje
fakultativno krstarenje Dunavom – 15 € (minimum 30 putnika za realizaciju, prijava u agenciji)
fakultativno obilazak Muzeja Žolnai – 5 eura (minimum 30 putnika za realizaciju, prijava u agenciji, za ulazak u muzej potrebna potvrda o vakcinaciji)
doplatu za jednokrevetnu sobu – 15 €
doplatu za dodatno sedište u autobusu – 30 €

 

Budimpešta, Pečuj program

1

1 dan (ponedeljak 14. februar 2022.)

VRŠAC – PANČEVO – BEOGRAD – NOVI SAD – BUDIMPEŠTA

Polazak iz Vršca oko 21:00h sa donjeg parkinga Centra “Millennium” (tačno vreme biće poznato najkasnije 48 sati pred putovanje – organizator šalje obaveštenje putnicima sa detaljima polaska). Usputno sakupljanje putnika. Noćna vožnja preko Beograda i Novog Sada, sa kraćim zadržavanjima radi odmora.

2

2 dan (utorak 15. februar 2022.)

BUDIMPEŠTA

Dolazak u Budimpeštu u jutarnjim časovima. Panoramsko razgledanje grada u pratnji lokalnog vodiča: Trg heroja, Bazilika Svetog Ištvana, Andraši bulevar, Ribarska tvrđava, Budimski dvorac, Brdo Svetog Gelerta… Slobodno vreme. Smeštaj u hotelu. Uveče (fakultativno) krstarenje Dunavom. Povratak u hotel. Noćenje.

3

3 dan (sreda 16. februar 2022.)

BUDIMPEŠTA – PEČUJ

Doručak. Napuštanje soba. Putovanje za Pečuj. Dolazak u Pečuj. Razgledanje grada u pratnji lokalnog vodiča: Sečenji trg, Kasim Pašina džamija, Katedrala, Županijska i Gradska kuća, Nacionalno pozorište, kulturni kvart Žolnai keramike i Mauzolej Žolnai… Obilazak Muzeja Žolnai (fakultativno). Slobodno vreme. Polazak iz Pečuja u poslepodnevnim časovima za Vršac preko Novog Sada i Beograda.

4

4 dan (četvrtak 17. februar 2022.)

PEČUJ – NOVI SAD – BEOGRAD – PANČEVO – VRŠAC

Dolazak u Vršac na mesto polaska u ranim jutarnjim časovima – zavisno od uslova na putu i zadržavanja na graničnim prelazima. Kraj programa.

Budimpešta, Pečuj lokacija

Budimpešta, Pečuj napomene

Plaćanje:
U dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate
• 30 % prilikom rezervacije, a ostatak najkasnije 14 dana pre putovanja
• Platnim karticama (VISA, DINA, MAESTRO)
• Na rate čekovima bez kamate, 30% avans, ostatak na 3 mesečne rate (čekovi se deponuju u agenciji, najkasnije 14 dana pre putovanja)
• Administrativnom zabranom na platu, 30% prilikom rezervacije, ostatak na 3 mesečne rate.

OPISI HOTELA:
HOTEL “Budapest 3*”, Budimpešta
Hotel se nalazi na 4 km od centra grada. U svom sastavu nudi restoran, bar, recepciju. WiFi je dostupan u svim delovima hotela i besplatan je. Sve smeštajne jedinice imaju TV sa kablovskim kanalima, sopstveno kupatilo sa tušem ili kadom, telefon.

RASPORED ZAUSTAVLJANJA:
Predviđen raspored privremenog zaustavljanja tokom putovanja radi usputnih odmora planiran je na svakih 3 do 4 sata vožnje na usputnim stajalištima, a u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu.

PUTNE ISPRAVE:
Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Republike Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Pasoši državljana Republike Srbije koji putuju u zemlje EU moraju imati rok važenja minimum 3 meseca nakon planiranog datuma povratka sa putovanja i pasoš mora biti izdat u prethodnih 10 godina. Molimo putnike da vode računa o važnosti putnih isprava, naročito dečijih. Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja. Preporučuje se putnicima da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju…) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU.
Drzavljani Srbije mogu da uđu u Mađarsku bez ogranicenja, odnosno pod istim uslovima koji su bili na snazi pre mera uvedenih radi sprecavanja širenja virusa COVID -19. Nije potrebna potvrda o vakcinaciji niti negativan PCR-test. Na snazi je obaveza nošenja maske u zatvorenom prostoru. Za ulazak u sportsko-rekreativne centre, muzeje, zatvorene delove restorana i dr. potrebna je potvrda o vakcinaciji.
https://www.mfa.gov.rs/gradjani/putovanje-u-inostranstvo/covid-19-uslovi-za-putovanje

OSIGURANJE:
Mogućnost pribavljanja međunarodnog putnog osiguranja sa COVID-19 pokrićem (nadstandardni program osiguranja), za državljane Republike Srbije i strane državljane sa prebivalištem u Srbiji (uz obaveznu dostavljenu kopiju prijave boravka u R. Srbiji), po uslovima TRIGLAV OSIGURANJA ADO (ul. Milutina Milankovica 7a, Novi Beograd). Obaveštenja i uputstva u vezi sa osiguranjem sadržana su u “Opštim uslovima za osiguranje putnika za vreme puta i boravka u inostranstvu” Triglav osiguranja ADO, koji su Vam na raspolaganju već prilikom uplate aranžmana. U slučaju zdravstvene intervencije pozvati Centar za pomoć – EUROP ASSISTANCE, +381 11 41 44 105, e-mail: operationsr@europ-assistance.hu
Putno zdravstveno osiguranje sa pokrićem Covida-19 se preporučuje za putovanje u inostranstvo radi Vaše sigurnosti, te putnici sami snose odgovornost da u slučaju neobezbeđenog putnog osiguranja ili na osnovu slobodne procene graničnih vlasti, budu sprečeni da uđu na teritoriju zemlje u koju putuju.

PROMENE UGOVORA:
Prva promena po već zaključenom ugovoru, a na zahtev putnika, moguća je bez nadoknade, ukoliko programom putovanja nije drugačije precizirano. Kod svake naredne promene već zaključenog ugovora (datuma polaska i povratka, imena putnika, broja putnika sa ugovora, smeštajnog objekata, itd.) agencija zadržava pravo naplate administrativnih troškova u iznosu od 1.000 dinara po ugovoru, bez obzira da li promena ugovora već podleže promeni cene po važećem cenovniku ili obračunu storno troškova.

NAPOMENA:
Agencija ne snosi odgovornost u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika. Agencija zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 7 dana pre početka putovanja. Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja. Agencija zadržava pravo promene redosleda pojedinih sadržaja u programu.
Molimo Vas da se pre zaključenja ugovora o putovanju upoznate sa programom putovanja i Opštim uslovima putovanja turističke agencije organizatora putovanja STUP-a “Vršac” AD, od 01.10.2021, broj licence OTP 87/2021 kategorija licence A od 01.10.2021, kao i sa Opštim uslovima međunarodnog putnog osiguranja – Triglav osiguranje.
Program putovanja smatra se Predugovornim obaveštenjem, shodno članu 93. Zakona o zaštiti potrošača (“Sl. Glasnik RS” br. 88/2021).

Program boravka/putovanja sa cenovnikom broj 93 od 29.12.2021.

Budimpešta, Pečuj cena

VRŠAC, VLAJKOVAC, ULJMA, NIKOLINCI, BANATSKI KARLOVAC, ALIBUNAR, VLADIMIROVAC, BANATSKO NOVO SELO, PANČEVO, BEOGRAD

69 € / za decu do 12 godina cena se umanjuje za 10 eura

Program boravka/putovanja sa cenovnikom broj 93 od 29.12.2021.

budimpešta brod
budimpešta_citadella01
budimpešta_food
Budimpešta_grad
Budimpešta_grad7