1 dan
Period

Krupajsko vrelo i manastiri Gornjak i Zaova opis

Krupajsko Vrelo STUP travelKrupajsko vrelo je jedna od najzanimljivijih destinacija koju Istočna Srbija ima da ponudi. Nalazi se u podnožju planine Beljanice, sa desne strane Krupajske reke i jedan je od najznačajnijih kraških izvora u Srbiji gde voda izbija na površinu zemlje i stvara kraško Jezero. Krupajsko vrelo je spomenik prirode koji je zaštićen Zakonom o zaštiti životne sredine.

OSNOVNE INFORMACIJE Jednodnevni izlet / Srbija / Krupajsko vrelo / autobuski prevoz
MESTO POLASKA Sa dogovorenog mesta (Vršac, Pančevo, Beograd)
VREME POLASKA Polazak u jutarnjim časovima
TERMINI PUTOVANJA 09.09.2023.
ARANŽMAN OBUHVATA
prevoz turističkim autobusom na navedenoj relaciji (visoka turistička klasa, kompletna oprema, klima, audio-video)
obilazak Krupajskog vrela, manastira Gornjak i Zaova, Banje Ždrelo prema programu putovanja (bez navedenih ulaznica za posete)
usluge turističkog vodiča tokom putovanja
organizacione troškove
ARANŽMAN NE OBUHVATA
individualne troškove

Krupajsko vrelo i manastiri Gornjak i Zaova program

1

1 dan: Vršac - Krupajsko vrelo - manastir Gornjak - manastir Zaova - Vršac

Polazak iz Vršca oko 06:30h sa donjeg parkinga Centra „Millennium“ (tačno vreme biće poznato najkasnije 48 sati pred putovanje – organizator šalje obaveštenje sa detaljima polaska). Vožnja preko Pančeva i Beograda do Krupajskog vrela, usputno sakupljanje putnika, sa kraćim zadržavanjima radi odmora. Obilazak Krupajskog vrela. Poseta manastira Gornjak. Slobodno vreme u Banji Ždrelo. Nastavak putovanja do manastira Zaova. Slobodno vreme za razgledanje manastira. Polazak iz manastira u poslepodnevnim časovima preko Beograda i Pančeva. Dolazak u Vršac na mesto polaska u večernjim časovima – zavisno od uslova na putu. Kraj programa.

Krupajsko vrelo i manastiri Gornjak i Zaova mapa

Krupajsko vrelo i manastiri Gornjak i Zaova napomene

Plaćanje: U celosti do polaska na put.
Minimum za realizaciju putovanja je 40 putnika.
Prijave do 04.09.2023. lično u Stup Travel-u STUP-a „Vršac“ a.d. ili na telefone 013/833-450 i 011/42-30-300

RASPORED ZAUSTAVLJANJA:
Predviđen raspored privremenog zaustavljanja tokom putovanja radi usputnih odmora planiran je na svakih 3 do 4 sata vožnje na usputnim stajalištima, a u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu.
PROMENE UGOVORA:
Prva promena po već zaključenom ugovoru, a na zahtev putnika, moguća je bez nadoknade, ukoliko programom putovanja nije drugačije precizirano. Kod svake naredne promene već zaključenog ugovora (datuma polaska i povratka, imena putnika, broja putnika sa ugovora, smeštajnog objekata, itd.) agencija zadržava pravo naplate administrativnih troškova u iznosu od 1.000 dinara po ugovoru, bez obzira da li promena ugovora već podleže promeni cene po važećem cenovniku ili obračunu storno troškova.
NAPOMENA:
Agencija ne snosi odgovornost u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika. Agencija zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 48 sati pre početka putovanja. Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja. Agencija zadržava pravo promene redosleda pojedinih sadržaja u programu.
Molimo Vas da se pre zaključenja ugovora o putovanju upoznate sa programom putovanja i Opštim uslovima putovanja turističke agencije organizatora putovanja STUP-a “Vršac” AD, od 01.10.2022, broj licence OTP 87/2021 kategorija licence A od 01.10.2021.
Program putovanja smatra se Predugovornim obaveštenjem, shodno članu 93. Zakona o zaštiti potrošača (“Sl. Glasnik RS” br. 88/2021).

Program boravka/putovanja sa cenovnikom broj 105 od 21.06.2023.

Krupajsko vrelo i manastiri Gornjak i Zaova cena

VRŠAC, VLAJKOVAC, ULJMA
1.890,00 dinara
1.690,00 dinara (deca do 12 godina)

NIKOLINCI, BANATSKI KARLOVAC, ALIBUNAR, VLADIMIROVAC
1.690,00 dinara
1.490,00 dinara (deca do 12 godina)

BANATSKO NOVO SELO, PANČEVO, BEOGRAD
1.490,00 dinara
1.290,00 dinara (deca do 12 godina)

Program boravka/putovanja sa cenovnikom broj 105 od 21.06.2023.

Krupajsko Vrelo STUP travel
Krupajsko Vrelo STUP travel
Krupajsko Vrelo STUP travel
Krupajsko Vrelo STUP travel
Manastir Gornjak STUP travel